cấp lại giấy phép lái xe

CÓ CẦN KHÁM SỨC KHỎE KHI CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE HAY KHÔNG?

Có cần khám sức khỏe khi cấp lại giấy phép lái xe hay không ?

Giấy phép lái xe là giấy tờ bắt buộc đối với những người lái xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ. Trong trường hợp giấy phép lái xe hết hạn hoặc mất thì muốn được cấp lại giấy phép lái xe có cần giấy khám sức khỏe không? Trường hợp đổi giấy phép…

Xem thêm