đổi giấy phép lái xe

Thủ tục đổi bằng lái xe B2 hết hạn

Thủ tục đổi bằng lái xe B2 hết hạn?

Quy định của pháp luật về bằng lái xe ô tô? Thủ tục đổi bằng lái xe B2 hết hạn? Có phải thi lại không? Theo quy định của pháp luật người sử dụng bằng lái xe B1,B2 khi hết thời hạn sử dụng phải tiến hành thủ tục đổi bằng lái xe. Vậy, Thủ…

Xem thêm